Ilmainen toimitus kaikkiin yli 80€ tilauksiin!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

ROOSAN / ROOSAN R.H

3143827-5

Kirkkolehdonkatu 5 AS2

67700 Kokkola

info@roosan.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Roosa Heikkilä

info@roosan.fi

0442506063

3. Rekisterin nimi

Yrityksen rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ROOSAN-verkkokaupan asiakkuuksien hallintaa varten, verkkokaupan kautta ostettujen tuotteiden toimitusta, maksujärjestelyjä, sekä markkinointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, tiedot tilattavista tuotteista sekä maksutiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan tilauslomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Luovutamme vain välttämättömiä asiakastietoja Postille liittyen kuljetukseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).